POSEBNE POGODNOSTI ZA ČLANOVE BEBAKIDS LOYALTY KLUBA

  • Sakupljanje bodova i kupovina po nižim cenama

  • Akcije namenjene isključivo za članove BEBAKIDS Loyalty kluba

  • Razna iznenađenja i pokloni

 

Šta je BEBAKIDS Loyalty Klub?

BEBAKIDS se trudi da uvek vodi računa o svojim kupcima. Formiranjem BEBAKIDS Kluba želimo da odemo korak dalje u nameri da na poseban način nagradimo Vaše ukazano poverenje. Vaše članstvo za nas predstavlja veliku privilegiju, a Vama priliku da postanete deo našeg tima koji uvek dobija više. Dobrodošli.

Pogodnosti BEBAKIDS Kluba?

Kao član BEBAKIDS Kluba dobijate mogućnost da ostvarite i do 20% popusta na kupovinu.
Bićete prvi koji će dobiti obaveštenja o pristizanju nove kolekcije, akcijama i sniženjima u našim radnjama.
Bićete u mogućnosti da uživate u posebnim akcijama koje su dostupne samo članovima BEBAKIDS Kluba.
Možete očekivati iznenađenja.

Rabatna Skala:

UKUPNA POTROŠNJA VISINA POPUSTA
3.000 - 5.000 RSD 3%
5.000 - 15 000 RSD 5%
15.001 - 25 000 RSD 7%
25.001 - 45.000 RSD 10%
45.001 - 70.000 RSD 13%
70.001 - 100.000 RSD 15%
preko 100.001 RSD i više 20%

* popust ostvaren kroz članstvo u klubu vernih kupaca se ne odnosi na artikle koji već imaju neki popust.

Ostvarivanje i obračunavanje popusta

Pristupanjem u BEBAKIDS Klub svaka Vaša kupovina se evidentira na kartici i zbirno utiče na rang kome ćete pripasti, odnosno na visinu popusta koji ćete ostvariti. Svaki iznos kupovine se evidentira bez obzira da li su određeni artikli na akciji ili na sniženju, dok se ostvarivanje popusta može primeniti samo na nesnižene artikle. Dakle, svakom kupovinom možete dostići viši rang i ostvariti veći popust.
Obračunski periodi su šestomesečni i to od 01.01. do 30.06. i od 01.07. do 31.12. Ukupna potrošnja evidentirana u jednom obračunskom periodu određuje koliki popust je moguće ostvariti u narednom obračunskom periodu. Prilikom preseka stanja na kraju obračunskog perioda dodeljuje Vam se popust koji ste ostvarili a sve evidentirane kupovine se poništavaju i započinje se novi obračunski period. Prilikom svake kupovine možete dobiti obaveštenje o tome koja je suma dovoljna da biste prešli u viši rang rabatne skale. 

 

Upustvo za korišćenje popusta na sajtu

Detaljno uputstvo za korišćenje popusta na sajtu možete videti OVDE.

 

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 

KIDS BEBA d.o.o. Beograd upravlja obradom ličnih podataka članova BK LOYALTY CLUB prikupljenih prilikom popunjavanja obrasca za pristupanje BK LOYALTY CLUB-u.

Prilikom popunjavanja obrasca potrebno je da navedete sledeće tačne lične podatke: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu, datum rođenja i zanimanje, s tim što podaci i datumu rođenja i zanimanju nisu obavezni.

Navedeni podaci se prikupljaju i obrađuju u svrhu izdavanja LOYALTY kartice, obaveštavanja članova BK LOYALTY CLUB o stanju na LOYALTY kartici, pogodnostima, mogućnostima kupovine po povlašćenim cenama preko sajta: www.bebakids.com, u maloprodajnim objektima KIDS BEBAd.o.o. Beograd, kao i u objektima partnera, čiji se spisak nalazi na: adresi https://www.bebakids.com/lokali-po-gradovima, o novim kolekcijama, sezonskim akcijama, rasprodajama kao i svim ostalim promotivnim aktivnostima i korišćenju popusta, za pripremu i slanje redovnih ili prilagođenih ponuda.

Prilikom kupovine sa LOYALTY karticom KIDS BEBA d.o.o. Beograd takođe prikuplja i obrađuje podatke o pojedinačnim kupovinama članova BK LOYALTY CLUB (npr. podatke o članstvu u BK LOYALTY CLUB -u, o kupljenim artiklima, cenama, datumu i mestu izvršene kupovine, načinu plaćanja i pogodnostima koje su bile iskorišćene prilikom kupovine), a u cilju korišćenja pogodnosti koje se pružaju članovima BK LOYALTY CLUB, kreiranja prilagođenih ponuda, kao i za praćenje ponašanja kupaca, unapređenje proizvoda i usluga koje KIDS BEBA d.o.o. Beograd pruža, rešavanja reklamacija i drugih mogućih problema.

Lične podatke članova BK LOYALTY CLUB u prethodno navedene svrhe KIDS BEBA d.o.o. Beograd obrađuje isključivo na osnovu pristanka datog popunjavanjem obrasca za pristupanje BK LOYALTY CLUB-u.

Članovi BK LOYALTY CLUB, a u vezi sa obradom njihovih ličnih podataka u svakom trenutku imaju sledeća prava: pristupa (u svakom trenutku imaju pravo da dobiju informaciju o svrsi obrade, vrstama ličnih podataka koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, o predviđenom roku čuvanja ličnih podataka, a takođe imaju pravo da traže kopiju ličnih podataka koji se obrađuju); na ispravku i/ili dopunu, na brisanje, na prigovor KIDS BEBA d.o.o. Beograd, na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu  podataka o ličnosti, na ograničenje obrade, na opoziv pristanka za obradu podataka kao i pravo na prenosivost podataka.

Ukoliko članovi BK LOYALTY CLUB žele da ostvare napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku) to mogu da učine na sledeće načine: popunjavanjem i podnošenjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti na sajtu ili u bilo kojoj od  prodavnica KIDS BEBA d.o.o Beograd kao i u objektima njegovih partnera, čiji se spisak nalazi na: adresi ww.bebakids.com ili slanjem Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili zahteva sastavljenog u slobodnoj formi email-om na adresu: info@bebakids.com ili poštom na KIDS BEBA doo Beograd, Ignjata Joba 37.

KIDS BEBA d.o.o. Beograd lične podatke članova BK LOYALTY CLUB po potrebi prosleđuje pouzdanim trećim licima sa kojima sarađuje u obavljanju svoje delatnosti. U tom smislu navedene lične podatka KIDS BEBA d.o.o. Beograd može proslediti: povezanim privrednim društvima, partnerima koji učestvuju u programu izdavanja i upotrebe BK LOYALTY KARTICE, maketinškim agencijama, IT agencijama odnosno licima koja mu pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija, licima koja mu pružaju usluge dostave proizvoda (usluge pošte, dostavne službe) i licima koja mu pružaju usluge u vezi sa podrškom kupcima.

KIDS BEBA d.o.o. Beograd lične podatke članova BK LOYALTY CLUB čuva za sve vreme njihovog članstva u BK LOYALTY CLUB-u.  Istupanjem iz BK LOYALTY CLUB KIDS BEBA d.o.o. Beograd se obavezuje da će lične podatake članova izbrisati.

 

Za sva pitanja u vezi sa obradom lčnih podataka članovi se mogu obratiti KIDS BEBA d.o.o. Beograd telefonom na 0113972911 li slanjem email-a na adresu info@bebakids.com. ili slanjem pisma KIDS BEBA doo Beograd, Ignjata Joba 37, 11000 Beograd

KIDS BEBA d.o.o. Beograd poziva članove BK LOYALTY CLUB da se u svakom slučaju upoznaju i sa načinom na koji KIDS BEBA d.o.o Beograd obrađuje njihove lične podatke, kao i sa pravima koja s tim u vezi imaju u Polisi privatnosti, koja se može naći na sajtu: https://www.bebakids.com/politika-privatnosti